Publikationer

Föreningen ger ut byaböcker, årliga almanackor och krönikor, som du är välkommen att köpa. Dessutom informerar vi här om andra skrifter med koppling till Visingsö.  

Byaböcker

 

Byaböckerna beskriver och utgör en gårdshistorik från tidigt 1700-tal fram till våra dagar över samtliga byar på Visingsö. Författare, se Om oss/Arbetsgrupper samt i resp. bok.  

Följande utgåvor har tagits fram:
Stigby: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.
Näs by: slutsåld
Asby, Rönäs och Husgärdet: slutsåld
Rökinge, Lundby och Busarp: slutsåld
Tunnerstad: Finns i lager. Pris 200 kr.
Torp: slutsåld 
Kumlaby: Finns i lager. Nedsatt pris 100 kr.
Vrixlösa: Finns i lager. Pris 200 kr. 
Avlösa, Grönstad och Säby: slutsåld
Erstad Ed: slutsåld 
Visingsborg: Finns i lager. Pris 250 kr.


Böckerna säljs i Hembygdsgården vid föreningens arrangemang. De går även att köpa eller beställa av Mats Svensson, tel 070-320 27 44, matsolena@telia.com 
Vid postförsändelse tillkommer avgift för emballage och porto. 

Som vanligt var Lennart Edlund och Bengt Johansson närvarande vid Persgårdens julmarknad, här en bild från den 29 nov 2014 när den sista byaboken Visingsborg lanserades. Rune Backlund övertalades av Anna Ödéen att handla.

Almanackor

Almanackor från år 2000 har tagits fram. Den senaste årgången har sammanställts av Marianne Roemke och Cia Hedberg. 

2019 års almanacka med tema "fester och högtidligheter" finns att köpa i Coop Nära på Visingsö och i Hembygdsgården, när denna är öppen. Pris 100 kr. 

För gamla almanackor är priset 10:- + porto och kan beställas genom kontakt@visingsohembygdsforening.com

Krönikor

Visingsö Församlings- och Hembygdskrönika är ett samarbete mellan Församlingen och Hembygdsföreningen och ges ut till advent varje år. Här dokumenteras "kyrkoåret" och "året på ön". Dessutom artiklar av "hembygdskaraktär".

Den senaste utgåvan kostar 80:- och kan köpas i Coop Nära på Visingsö och i hembygdsgården. 
Äldre krönikor kostar 10:- + porto och kan beställas genom kontakt@visingsohembygdsforening.com  


För länge länge sedan ...

Denna sagobok är en sammanställning av olika sagor om Visingsö. Det är barn från ön som delar med sig genom sina egna ord och bilder om platser och händelser. För mer information kontakta Marianne Roempke, tel 0390 40031. 

Boken finns att köpa i Biblioteket och i Brahekyrkan till ett pris av 40 :-

Teosofernas ledare ...

Teosoferna har lämnat tydliga avtryck på Visingsö. Denna bok, skriven av öbon Cia Hedberg, ger utförlig information om teosofernas ledare M:me Tingley och hennes tankar om praktisk teosofi, som genomsyrade hennes Râja Yoga-uppfostran.  Hennes plats, Point Loma i Kalifornien beskrivs, liksom olika aktiviteter som ägde rum på Visingsö. 

Boken finns till försäljning på Wisingsö Hotell & Konferens, pris 150 kr, samt till låns på
biblioteket och som blädderex på hembygdsgården. 

Utmed stränderna på Visingsö

Boken "Utmed stränderna på Visingsö" är en text-och fotodokumentation av båthus, strandpartier och miljöer utmed Visingsös stränder, skriven av Cia och Anders Hedberg. Den är i A4-format och innehåller 40 sidor. Information kan fås av författarna på telefon 0390 40543. 
Boken finns låns på biblioteket och som blädderex på hembygdsgården. 

Stigbyskolan

En dokumentation om Stigbyskolan på Visingsö. Ett exemplar finns på Hembygdsgården som blädderex. Boken kan köpas av författarna: Lennart Edlund (tel. 0390 40194), Gösta Strand (tel.0390 40008) och Bernt Strandberg (tel. 0390 40146). Pris: 50 kr

Smycken med Vättern stenar

Dokumentation av ett 60-tal smycken med den svarta s.k. vätternstenen som är unik för Visingsö.
Boken finns låns på biblioteket och som blädderex på hembygdsgården. 

I Axel Ohlins fotspår

Boken om zoologen Axel Ohlin från Visingsö finns att köpa på Wisingsö Hotell & Konferens, Wisingsborgs Trädgårdscafé, Visingsö Pensionat & Café och hos författaren Erna MM Andersson 0707 16 45 50.  Pris 250 kr    


Med cykel utmed vägarna på Visingsö

En text- och fotodokumentation av Visingsö historia och minnesmärken. I A4- och A5- format. 
Finns till försäljning på Wisingsö Hotell & Konferens samt A5-storleken även på 

Persgården, Svensgården, Leklandet, Visingsborgs Trädgård och Visingsö Cykeluthyrning.
Pris 100 kr för A4- och 50 kr för A5-format. Häftet finns dessutom till låns på biblioteket och som blädderex på hembygdsgården.
Cia och Anders Hedberg 073 636 32 99


 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida: www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund