Vi kommer att byta till en ny hemsida med nytt utseende. Under tiden som detta arbete pågår uppdateras inte informationen på nuvarande hemsida.

Hospitalet

Traditionellt har platsen som kallas för Hospitalet, som ligger på norra änden av Visingsö mellan Erstad och Ed, tolkats som ett medeltida kapell. Senare års ortnamnsforskning har dock visat att namnet inte har medeltida bakgrund utan är från sent 1500-tal. I jordeböckerna från den tiden kan man se att platsen hade namnet Ostad. Platsen är dock uppmärksammad med en minnessten rest av greve Per Brahe där han bland annat skriver (texten inte läsbar idag): här har stådt spetals kiörkian. Stenen flyttades på 1950-talet, så där den står idag, utmed vägen, är inte den ursprungliga platsen. Den ursprungliga platsen är belägen 150 meter österut, strax norr om boningshuset som står där idag.

Men området är ändå intressant. På 1920-talet påträffades en ristad sten strax intill minnesstenens ursprungliga plats, i ett dike i en rågång. Den ristade stenen är en vad som ibland brukar kallas för Livets träd sten. Namnet kommer från det mönster som dessa stenar har, vilket påminner om ett stiliserat träd. Det finns olika förklaringar till varför de ser ut så här. Vissa menar att det är stenar som använts vid tillverkning av tjära, andra att de har samlat upp smält bivax. I båda fallen har stenens mönster hjälpt till att samla ihop produkten i ett kärl. Enligt bonden, som för snart 100 år sedan hittade stenen (se bild nedan, finns numera i Hembygdsgården), låg den under ett lager med kol, sot och brända ben vilket alltså skulle kunna peka på att det rörde sig om en förhistorisk grav. Han beskriver också att han vid andra tillfällen stött på stenhällar när han plöjt på platsen. Även det här är en plats som man gärna skulle vilja undersöka lite närmare.

Visingsö 2019
Anna Ödeén
Arkeolog vid Jönköpings läns museum

 

Minnesstenen på sin nuvarande plats.
Denna s.k. Livets träd sten hittades tillsammans med ben och kol intill minnesstenen på dess ursprungliga plats. Finns idag i hembygdsgården.
 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 563 94 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund