Bilder från början av 1900-talet

Hembygdsföreningen har en del gamla bilder från Visingsö i sin ägo. En del av dessa har försetts med texter av Axel Svensson och styrman Karlsson och scannats av Gösta Strand och kan beskådas genom att trycka på länken nedan. 

Bilderna tycks vara från 1900-talets första årtionden. På den tiden var det i stort sett bara yrkesfotografer som tog kort. På ön fanns vid den tiden ett par sådana, Calla Sundbäck och Ernst Sirén, men det framgår inte av korten om och i så fall vilka som är tagna av dessa. Det fanns även fotografer som reste omkring och fotograferade, bl.a. till vykort.  

  http://bilder.visingsohembygdsforening.com/#!home 

 

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna någon i styrelsen på följande adresser: 

Adress: Visingsö Hembygdsförening, Hamnen, 560 34 Visingsö 
E-post: kontakt@visingsohembygdsforening.com 
Hemsida: www.visingsohembygdsforening.com

Medlemskap

Intresserad att bli medlem? Se information under fliken Om ossFöreningen är medlem i Sveriges Hembygdsförbund